Skip to main content

Hybridstämma

Letar du efter en lösning för hybridstämma?

Letar du efter en lösning för hybridstämma?

Intresset för digital kommunikation har ökat generellt och nu går den även framåt inom finansiella tjänster. Ett mycket viktigt tillämpningsområde är att göra det möjligt för aktieägare att utöva sina rättigheter som kommer med själva äganderätten. Detta, i kombination med den nedgången i aktieägarnas närvaro som kan bli till följd av Corona eller Covid-19 pandemin är det inte är någon överraskning att intresset för hybridmöten ökat explosionsartat.

Oavsett om det är en kommande årsstämma eller extra bolagsstämma, kan Nordiska Värdepappersregistret hjälpa dig att göra din nästa hybridstämma till verklighet med vår tjänst HybridGM!

Anmäl ditt företag idag Klicka här

Vad är en hybridstämma?

Ett hybridmöte är en korsning mellan ett fysiskt och virtuellt möte, som gör att dina aktieägare kan välja mellan att delta på mötets fysiska plats eller att vara involverade på distans från sin smartphone, surfplatta eller dator. Detta undanröjer behovet av att alla är på en plats och öppnar upp möjligheten för högre deltagande och engagemang och säkerställer att alla aktieägare kan utöva sina rättigheter.

Lösningar för digitala möten kommer att fortsätta att öka i populariteten när vi fortsätter vår övergång till ett verkligt digitalt landskap eftersom de främjar innovation, inkludering och öppenhet. Vi ser att denna tjänst kommer att vara ett naturligt komplement även i ett post Covid-19 samhälle.

Varför skall mitt företag anordna en hybridstämma?

Att ge aktieägare likvärdiga möjligheter att utöva det inflytande över bolaget som följer med aktieinnehavet är en självklarhet. Oavsett om svårigheter uppstår på grund av fysiskt avstånd till bolagets säte, eller svårigheter som kommer med att det kan vara svårt att få ledigt från ordinarie arbete för att delta i en viktig omröstning på en stämma, så har bolaget en skyldighet att verka för att så många aktieägare som möjligt skall beredas möjlighet att delta på stämman. I tider där social distansering dessutom förespråkas av myndigheter, är det ännu viktigare.

Principen om likabehandling handlar också om att alla aktieägare skall få en möjlighet att utöva sina rättigheter, utan att vissa på grund av avstånd, ålder eller annan anledning skall dra på sig onödiga kostnader som inte står i proportion till deras innehav. En hybridstämma kommer att spara tid och pengar för alla aktieägare.

Vad kan en hybridstämma betyda för ditt företag?

Transparens

se röstning (i realtid)

Omedelbar

Automatiska rapporter and full spårbarhet

Inkluderande

alla aktieägare får chansen att delta oavsett geografiskt avstånd eller pga Coronakris

Säkert

Tvåfaktor autentisering och krypterade cloud servrar

Svenska Aktiespararna välkomnar hybridstämmor

”Aktiespararna kräver nu att bolagen tar sitt ansvar och gör vad de kan för att aktieägare ändå ska kunna delta i stämman även fast de inte kan vara fysiskt på plats.

– Vi menar att alla bolag i dessa tider måste överväga de möjligheter som den tekniska utvecklingen ger. Genom att digitalisera bolagsstämmorna kan bolagen dra sitt strå till stacken för att minska smittspridningen och samtidigt ge aktieägarna möjlighet att utöva sina rättigheter, säger Joacim Olsson, vd på Svenska Aktiespararna.”

Du hittar Aktiespararnas rapport ”Dags att digitalisera bolagsstämmorna” här: https://www.aktiespararna.se/nyheter/dags-att-digitalisera-bolagsstammorna-0?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis

Anmäl ditt företag till Hybridstämma idag